Política de Privadesa i Avis legal

1. OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.managementauto.com del qual és titular la PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS (d'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

2. IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

• La seva denominació social és: PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS,                                El seu CIF és:  G-43071679

• El seu domicili social està en: Avd. Sant Jordi nº23, local 13, 43201, Reus, TARRAGONA.

 

3. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

• Email: contacte@penyabaixcap.cat 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


4. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativa, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'enllaços per part de tercers.

 

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

El Titular toma las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de sus usuarios por parte de terceros.

 

5 POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Titular l'informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats a través dels formularis de recollida de dades del lloc web: https://www.managementauto.com o altres vies. (als clients o potencials clients en formularis a aquest efecte, fora de la web)

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les seves dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD. Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals el Titular informarà l'Usuari prèviament amb absoluta transparència i de manera expressa.

Principi de minimització de dades: El Titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per al fi o els fins que els sol·licita.

Principi de limitació del termini de conservació: El Titular mantindrà les dades personals recaptades durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament. El Titular informarà l'Usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.

En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d'integritat i confidencialitat: Les dades personals recaptades seran tractats de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.

El Titular pendrà les precaucions necessàries per a evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de 

les dades dels seus usuaris per part de tercers.

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable:

PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS

Finalitats:

Gestió de socis contable, fiscal i administrativa (complimentació de qüestionari d´inscripció) i de no socis inscrits a les activitats/ serveis de la penya (compra on-line de bitllets d´autobús), Atendre les seves consultes, Enviament de comunicacions socials i comercials. Gestió de xarxes socials, Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l'exercici dels drets de protecció de dades.

Legitimació:

Consentiment de l'interessat – Execució d'un contracte – Interès legítim del responsable – Compliment d'una obligació legal.

Destinataris:

No estan previstes cessions de dades , únicament a: Persones o entitats directament relacionades amb el responsable i necessàries per a la prestació del servei, al F.C.Barcelona i entitats / instàncies amb les quals existeixi una obligació legal

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament a: contacte@penyabaixcap.cat  

Procedència:

El propi interessat.

Informació adicional:

Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la part final d'aquest document.

                                          Informació addicional 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS. CIF: G-43071679 Adreça postal: Avd.Sant Jordi nº23, local 13, 43201, Reus,Tarragona). Telèfon: 977 340843 Correu electrònic: contacte@penyabaixcap.cat 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A “PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS”. Propietari de la Web tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de: SOCIS I  i  no socis inscrits a les activitats/ serveis de la penya (compra on-line de bitllets d´autobús): Gestió de socis contable, fiscal i administrativa (complimentació de qüestionari d´inscripció) i de no socis inscrits a les activitats/ serveis de la penya (compra on-line de bitllets d´autobús), Atendre les seves consultes, Enviament de comunicacions socials i comercials (inclusivament per via electrónica) que algunes empreses o entitats ofereixen amb descomptes especials a socis de l´entitat (aquesta finalitat només s´aplicarà en les persones que hagin donat el seu consentiment).        POTENCIALS SOCIS I CONTACTES WEB / XARXES SOCIALS (Dades recollides a través dels diversos formularis de recollida del lloc web i de xarxes socials: Contacte, compra on-line de bitllets d´autobús etc…): Realitzar la gestió dels potencials socis que s'han interessat sobre els nostres serveis i realitzar comunicacions comercials (inclusivament per via electrónica) (aquesta finalitat només s´aplicarà en les persones que hagin donat el seu consentiment). Per a gestionar les xarxes socials: El Titular tractarà les seves dades personals amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informar-lo de les seves activitats, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin PROVEÏDORS: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis i/o productes contractats, així com de les persones de contacte. RECLAMANTS DE L'EXERCICI DELS DRETS PERSONALS: Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l'exercici dels drets establerts en la normativa de protecció de dades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

1)Les dades es conservaran mentre l´ interessat no sol·liciti la seva supressió (Manteniment de la relació social), i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, a SOCIS; 2) Mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, a POTENCIALS SOCIS I CONTACTES WEB / XARXES SOCIALS (Dades recollides a través dels diversos formularis de recollida del lloc web i de xarxes socials: Contacte, compra on-line de bitllets d´autobús etc…)      3)Es conservaran durant el temps necessari per a resoldre les reclamacions, a RECLAMANTS DE L'EXERCICI DELS DRETS PERSONALS.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:- Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica (RGPD, art.6.1 a. LSSICE, art.21) a POTENCIALS SOCIS I CONTACTES WEB / XARXES SOCIALS (Dades recollides a través dels diversos formularis de recollida del lloc web i de xarxes socials: Contacte, compra on-line de bitllets d´autobús etc…) - Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de SOCIS, NO-SOCIS CONTRACTANTS DE SERVEIS I PROVEÏDORS (RGPD art.6.1 b) En el marc de la finalitat de comerç electrònic, gestionar les dades del client a fi de procedir al cobrament en el marc d'una compravenda en línea (tpv). Es tracta de relació contractual a la qual s'apliquen les normes de dret privat, i en el cas que sigui aplicable, també la normativa de consumidors i usuaris. – Execució de mesures precontractuals a petició de l'interessat: Atendre les sol·licituds rebudes. – Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials / socials, fins i tot per via electrònica (RGPD Considerant 47, LSSI art. 21.2) a SOCIS. (LOPDGDD art.19. RGPD art.6.1.f) a  Compliment d'una obligació legal: Gestionar i atendre les sol·licituds dels declarants en l'exercici dels drets establerts en la normativa de protecció de dades (art. 6.1 c) a RECLAMANTS DE L'EXERCICI DELS DRETS PERSONALS.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades dels SOCIS I PROVEÏDORS poden ser comunicades a: Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable com a proveïdors de serveis i amb els quals existeix el degut contracte de prestació d'aquests serveis, segons prescriu el art.28 del RGPD UE. Bancs i caixes d'estalvis, F.C.Barcelona . Entitats i instàncies amb les quals existeixi una obligació legal (Administració Tributària…)

De les dades de: POTENCIALS SOCIS I CONTACTES WEB / XARXES SOCIALS (Dades recollides a través dels diversos formularis de recollida del lloc web i de xarxes socials: Contacte, compra on-line de bitllets d´autobús etc…, no es realitzaran cessions, únicament al F.C.Barcelona de les persones desplaçades al camp, si fos el cas i per motius del control de seguretat. RECLAMANTS DE L'EXERCICI DELS DRETS PERSONALS: a Autoritats de control. Organismes de l'administració pública i Defensor del Poble, en el seu cas, amb la finalitat de gestionar les possibles responsabilitats.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la PENYA BARCELONISTA BAIX CAP DE REUS . està tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, la PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la portabilitat de les seves dades, que pot exercir en l'adreça del propietari de la web.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tracta la PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS. procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi d'aquesta.

PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS. adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL i altra normativa aplicable. No obstant això, no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

6   XARXES SOCIALS

En compliment amb l'haver d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que les Xarxes Socials (d'ara endavant, "RRSS") és titularitat de propietari de la web. El present avís legal regula les condicions d'ús del citat portal d'Internet.

 Llei aplicable i jurisdicció 

Amb caràcter general les relacions entre el propietari de la web i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en les RRSS, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del propietari de la web per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l'usuari 

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de les RRSS que el propietari de la web posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web. L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a les presents RRSS no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb el propietari de la web. L'accés i navegació en les RRSS per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se a usar les RRSS.

Accés a les RRSS 

L'accés a les RRSS per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei. En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per a accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat

Contingut i ús 

La visita a les RRSS per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat del propietari de la web o qualsevol altres persones físiques o jurídiques. L'ús de qualsevol dels continguts de les RRSS amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides pel propietari de la web, al lloc web o als seus continguts. El titular de les RRSS no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves RRSS, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors. La visita a les RRSS per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat del responsable de la web.

El responsable de la web o qualsevol altres persones físiques o jurídiques. L'ús de qualsevol dels continguts de les RRSS amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides pel propietari de la web, a les RRSS o als seus continguts.

 

Propietat intel·lectual i industrial 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les RRSS, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del propietari de la web i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de les RRSS, ni tan sols encara que se citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit del propietari de la web. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei. El propietari de la web no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb les RRSS, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part del propietari de la web. Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part del propietari de la web serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. El propietari de la web es reserva el dret d'exercitar enfront de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties 

El propietari de la web declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de les RRSS així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, el propietari de la web no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu: La continuïtat i disponibilitat dels Continguts. L'absència d'errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer. L'absència de virus i/o altres components nocius. Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del propietari de la web. L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en les RRSS. En conseqüència, el propietari de la web no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si escau s'incloguin en el lloc web, s'ajustin al present avís legal, ni que l'ús de les RRSS es realitzi de forma diligent. L'ús per menors d'edat de les RRSS o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet. Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars. La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer. El propietari de la web podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat a les RRSS amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, el propietari de la web comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts. Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), El propietari de la web es compromet a l'eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent

Patrocinadors de la Penya Barcelonista Baix Camp


-5% descompte per a socis Penya

Beep Box
Av. Onze de Setembre, 11 Baixos
Tel. 977 331 947
Av. De La Salle, 35
Tel. 977 75 28 87
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. Accepto | Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.